Danışmanlık

Kurumsal

Keşif Toplantıları
Çalışanları sürecin içine dahil etme amacını taşıyan, herhangi bir konu-sorun veya engelle ilgili teşhisi içeren, profesyonel moderasyonla ilerleyen ilk ve önemli aşamadır.
Hizmet İhtiyaç Analizi
Sorun Belirleme
Çalışanın Kurum Algısını Belirleme
Kurumsal Algı Yönetimi
Çalışan ve yöneticilerin, kurum ve markalarla paralel mesajlar vermesini sağlamak için verilen, şirketlere özel hazırlanan entegre hizmettir.
Değişim Süreçleri Danışmanlığı
Şirketlerin değişim süreçleri esnasında tüm sosyal paydaşların bu değişimi sahiplenmesini, kabullenmesini ve uygulamasını, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlayacak hizmetlerdir.
Mentorluk Sistemi Kurulması
Döküman ektedir. Ayrı bir sayfa oluşturulabilir veya döküman download edilebilir.

Bireysel

Bireysel Algı Analizi
Kişisel ve profesyonel açıdan bireylerin nasıl algılandığının ölçümlendiği süreçtir.
Bireysel İmaj Danışmanlığı
Algı analizi sonrasında kişisel markanın oluşturulması ve yönetimi için verilen görsel-sözel-davranışsal, dijital-sosyal hizmetler bütünüdür.
Kariyer Gelişim Danışmanlığı
Öğrencilerin veya iş hayatının çeşitli aşamalarındaki profesyonellerin kariyer adımlarının tasarlanmasıyla ilgili hizmettir.
Dijital Kimlik Yönetimi
Kişisel Marka açısından dijital kimliklerin sosyal kimliklerle tutarlı olarak temsili için sağlanan hizmettir.