Dansla Değişim Atölyesi

0

Profesyonel bir Dansçı ile henüz sınırlarını bilemediğimiz bir yolculuğa çıkacağız. “Dans, içinde üretildiği ve tüketildiği toplumların sosyal dinamiklerini ve bireylerin yaşantısını yansıtan kültürel bir ürün. Bu ürün aynı zamanda çağımızın bireyinin kendini yansıttığı bir alan.”

Birey dans pratiğinde belli şekillerde iletişim kurar ve kendini yansıtır. Bu yansıtma onun benliğiyle, kim olduğuyla ve kim olmak istediğiyle ilgilidir. Bu benlik ve kimlik çağdaş insanın hem özel hem de iş yaşamında kendini gösterir.

Birey dans aracılığıyla kendini daha fazla yansıtır, daha fazla farkına varır. Bu farkındalığı özel hayatında ve iş yaşamında daha iyi ilişkiler kurmak, daha verimli olmak, daha istenilir olmak, sonunda daha başarılı olmak için kullanabilir. İşte çalışmamızın ana hedefi de kendimizi nasıl yansıttığımızın farkına vararak daha etkili ve verimli iletişim kurarak başarılı olmaktır.

Daha etkili networking yapma, daha iyi odaklanabilme ve gündelik yaşamı kurgulayabilme, insanların benlikleriyle yakından ilintilidir. Bu benliği tanımak, değişim ve ilerleme için iyi bir anahtardır.

Atölyenin Amacı:

Değişen yaşam dengelerinin farkında olabilmek, yaşamın hareketli ritmine uyum sağlamak, yaratıcılığı ve derin düşünmeyi sağlayan melodiler ve yaşamdan örnekler aracılığıyla olaylara bakış açılarının farklılaştırılması amaçlanmaktadır.

Atölyenin İçeriği:

Bu çalışma, kurumsal kimliklerimizin, örgün eğitim ve sonrasında atılan kariyer adımlarının, sosyal duruşumuzun bir araya gelen anlamlı adımlar olması ve istediğimiz ritimle hayata devam edebilmemiz için gerekenlerin görsel keşfidir.

Bedenimizi bir enstrüman gibi kullanmak, bu enstrümandan çıkardığımız seslerle kendimizi ifade etmek, hiç bilmediğimiz ve gitmeyi hiç denemediğimiz yerlerin haritasını bize verecek.

Katılımcı Profili:

Yoğun iş yaşamından ve gündelik sorumluluklarından kendine zaman ayıramayan çalışanlar, hızlı karar vermesi gereken ve ‘dansı yönlendiren’ yöneticiler, dansın ve kendi sırlarını keşfetmek isteyen herkes.
Detaylar ve Kayıt için: info@rna-tr.com | 0530 880 92 72 – 0216 456 44 62

Share.

About Author

Leave A Reply