Değişim Yönetimi

0

Toplumları, kurumları, sosyal çevreleri insanlar oluşturur. İnsanların yaşamlarıysa alışkanlıklarla örülüdür. Alışkanlıkları değiştirebilmek aldığımız kararların sonuçlarını ve aslında tüm yaşam döngüsünü belirler. Ve alışkanlıkları birlikte değiştirmek güdüleyicidir…

HEDEF

Kurumların, kurumsal çalışanların, bireylerin değişime gösterdikleri refleksler, planlı değişim gerçekleştirme ve kontrol dışı değişim süreçlerine hazırlıklı olma yöntemleri üzerinde durulmakta, değişimin ana bileşenleri olan esneklik, karar alma, ikna, verimlilik odaklı gelişim kavramlarıyla bağlantılarına değinilmektedir.

YÖNTEM

Değişim algısını netleştirmek için farklı metaforlar üzerinden tanımlar paylaşılır. Farkındalık görsel duyular başta olmak üzere tüm duyulara hitap edecek araçlarla sağlanır. Bilimsel araştırmalara dayanan metodolojik bilgilendirme yanında temel yöntem, deneyimlere ve model uygulamalara bağlı çok yönlü paylaşımlardır.

İÇERİK

  1. BÖLÜM: DEĞİŞİMİ ANLAMAK

Değişim/Perspektif/Belirsizlik

Değişim Algısı | Değişim Nedir?

Neden Değişir ve Değiştiririz?

Bazıları Değişimi Sevmez!

Değişimin Doğası

Değişimdeki Güç Unsurları

(Ekonomik, Politik, İdari, Teknolojik, Yönetsel, Küresel…)

Değişime Hazırlıklı Olmak

Değişime Direnç | Kapanan Kapılar

Değişim(d)e İnsan Etkisi

Değişimde Birliktelik Etkisi

Sonuç Odaklı Değişim Yönetimi &

Hedefler & Değerler

  1. BÖLÜM: DEĞİŞİM & KAVRAMLAR

Yeni Normal | Değişim

Esneklik & Değişim

Şeffaflık & Değişim

İkna & Değişim

Süreklilik & Değişim

Bilgi Yönetimi & Değişim

  1. BÖLÜM: DEĞİŞİME YAKLAŞIMLAR

Bağımlı & Bağımsız Değişim

İçten Dışa & Dıştan İçe Değişim

Planlı-İstekli & Maruz Kalınan Değişimler

  1. Modül: Kurumsal Değişim

Kurumsal Değişim Modelleri

Kotter 8 Adım Teorisi

Lewin’s Old World Değişim Yönetimi Modeli

Kubler-Ross Değişim Eğrisi Modeli

Kurumsal Değişim Adımları & Bileşenleri

Alternatif Değişim Yöntemleri

Kurumsal Değişim & Durumsallık Bağlantısı

Birey Açısından Kurumsal Değişim

Takım Açısından Kurumsal Değişim

Organizasyonel Açıdan Kurumsal Değişim

Değişim Liderliği & Değişim Ajanları

  1. Modül: Bireysel Değişim

İç Odaklı & Dış Odaklı Bireysel Değişim

Planlı Değişim Adımları

Kontrol Dışındaki Etkenlere Hazırlıklı Olmak

Sosyal Roller Açısından Değişim

Değişim Modelleri (GAPS-GROW-RISE)

  1. BÖLÜM: DEĞİŞEN TRENDLER

Değişimin Dili & Ritmi

GÜÇlü DEĞİŞİMler

Değişirken Bireysel Öncelikler  ve Çevrenin Beklentileri

Değerler Üzerine Kurulan Değişim

DeğişENler Neye Göre Şekillenir

Farkındalık – Esneklik [Değişim Sınırları]

Share.

About Author

Leave A Reply