Koçluk

Kurumsal

Yönetici Koçluğu
Orta ve üst düzey yöneticilerin potansiyellerini kullanabilmeleri, performanlasrını artırabilmeleri ve iç engellerini aşmaları için verilen koçluk hizmetidir.
Takım Koçluğu
Bir ekibi oluşturan kişilerin ortak amaç doğrultusunda daha verimli çalışabilmeleri için koçluk araçlarının kullanıldığı hizmettir.
Kurumsal Koçluk
Küçük ve orta ölçekli firmaların vizyon-misyon-strateji-değerler ve hareket planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak amacına yönelik bütünsel koçluk hizmetidir.
Expat Koçluğu
Türkiye’ye çalışmak için gelen veya Türkiye’den çalışmak için yurtdışına giden bireylerin kültürel değişime alışma ve değişimi yönetme süreçlerinde faydalandıkları koçluk hizmetidir.

Bireysel

Kariyer Koçluğu
Bireylerin kendi kariyer adımlarını belirlerken sağlanan eşlik amaçlı ve hedef odaklı koçluk hizmettir.
Bireysel Koçluk
Karar alma sürecindeki bireylerin daha hızlı ve doğru seçim yapmaları için sağlanan koçluk hizmetidir.
Değişim Koçluğu
Bireylerin değişim süreçlerini daha kolay yaşayabilmeleri ve kendilerine en uygun davrnış yaklaşımını keşfettikleri koçluk sürecidir.
Grup Koçluğu
Bireysel hedeflerini belirlemek isteyen, aynı konuya odaklanan kişilere yönelik grup çalışmasıdır.