Uluslararası Koçluk Açısından Yeni Gelişen Alanlar

0
 Global Eğilimler İş Bilinci Açısından Fırsatlar YaratıyorYazar: Mark Brown, MA, MBA, PCC

Çok büyük ekonomik değişikliklerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Tektonik plakaların kayması gibi global ekonominin temel taşları da sanki iş dünyasının ayaklarının altından kayıyor ve BRICS [1] gibi yeni gelişen ekonomiler, yükselmekte olan Türkiye ve durumunu korumak için mücadele eden ABD, Japonya ve Avrupa Birliği yer değiştiriyor. Refah ve bunun politik yansımaları, Doğu ile Güney ülkelerde etkilerini gösteriyor. Bilgi fenomeni bir hızla yerküreyi çevreliyor. Öyle ki, bilgi teknolojileri, istenmeyen hükümetleri düşürmeye yardımcı olabiliyor. Bu eğilimler global işletmeler için ne anlama geliyor ve uluslararası koçlar böyle bir çevrede nerede fırsat bulabilir? Bu makalede, uluslararası işletmelerdeki bir takım önemli eğimleri vurgulayarak ve yönetici koçları için oluşturdukları çekici olasılıkları anlatarak bu soruların üzerinde duruluyor.

Üç Tarihi Gelişme

Bugün tanıklık ettiğimiz birçok ekonomik değişikliğin kökleri geçtiğimiz 35 yılda yaşanan üç olaya dayanıyor. 1979 yılında Deng Xiaoping Çin Ekonomisi’nde reform yapmaya başlayarak Çin’in bugün büyük ekonomik güç olmasının temellerinin nasıl atıldığını ortaya koymuştur. Yine 1970’lerin sonuna doğru, Bill Gates, Steve Jobs ve diğerlerinin girişimiyle kişisel bilgisayarların ortaya çıkışı ve bununla da bilgi devrimi başladı. Son olarak, Avrupa’da 1989 yılında Demir Perde ortadan kalktı, Soğuk Savaş sona erdi ve yüz milyonlarca insanın dünya ekonomisine katılması için kapılar açıldı. Çığır açan üç olay, üç dramatik sonuç: Çin’in Yükselişi, Bilgi Çağı ve Globalleşmiş Ekonominin Gelişmesi İçin Özgürlük.

Böylelikle kendimizi 2012 yılında, bilgi akışının, iletişim teknolojisindeki ilerlemelerin ve global tedarik zincirlerindeki ayrıntıların uluslararası ticareti değiştirdiği bir ekonomik çevrede buluyoruz. Fikirlerin ve sermayenin hareketi neredeyse sınırsız bir hal alarak her yerde rekabeti yoğunlaştırdı. Dünyanın her yerindeki şirketler sadece ürünler ve hizmetlerde değil yeni stratejilerde ve orijinal işletme modellerinde de cesur yenilikler yapıyorlar.

Bu çerçevede, ana eğilimlere ve bunlardan kaynaklanan uluslararası koçluk fırsatlarına yönelik dört örnek paylaşılabilir.

Satın Almalar ve Birleşmeler

Eğilim: Gelişen ekonomilerdeki çok uluslu şirketler güçlü ve kendinden emin bir şekilde büyüdüler ve Avrupa ile Birleşik Devletler’deki önemli şirketleri satın alıyorlar. Bu, “gelişen” dünyaya yatırım yapan “Batılı” çok uluslu şirketlerin savaş sonrası normunun dramatik değişikliğidir.

Fırsat: Satın alma sonrası birleşme programının bir parçası olarak yönetici koçluğu sunulmuştur. İki farklı şirketi birleştirmek daima karmaşıktır ve bu zorluk genellikle bir Avrupalı veya Amerikalı firma, bir Çin, Hint, Brezilyalı veya Rus mal sahibi tarafından satın alındığında ortaya çıkmaktadır. Ülkeler ve kültürler arasındaki şirket birleşmesini yönetirken, yönetim ekiplerini global hale getirirken ve farklı zihniyetlere ve kültürel bakış açılarına sahip pazarlarda değer yaratmak için çalışırken yöneticileri destekleyebilecek koçlara olan talep artacaktır.

Devlet Kapitalizmi ve “İşletme Empatisi”

Eğilim: “Devlet kapitalizmi”nin güçlü yeni modelleri Çin’de, Brezilya’da ve Rusya’da zaman içerisinde gelişmiştir. Bu ülkelerdeki ulusal hükümetler ve işletme dünyasının elit kesimi arasındaki samimi bağlar, hırslı, son derece gelişmiş, kısmen veya tamamen devletin sahip olduğu uluslararası şirketleri içeren kurumsal yönetişimin yeni bir şeklini oluşturmuştur. Bu şirketler, kendi ulusal şirketlerinden aldıkları çok büyük mali kaynakların ve güçlü politik ve diplomatik desteğin çifte avantajının keyfini çıkarmaktadır. Bunlar, uluslararası platformda zorlu rakipler haline gelmiştir.

Fırsat: Gittikçe artan karmaşıklıktaki şirketlerinin sorunlarıyla uğraşan yöneticileri destekleyebilecek, “işletme empatisi”ne sahip koçlar için kapılar açılacaktır. Bunlar, belirli ülkeler veya endüstriler konusunda uzmanlığa sahip ve ulusal hükümet ya da uluslararası ticaret konularında tecrübeleri olan koçlar olabilir. “İşletme empatisi” önemli bir olgudur. Bu, temel ticari zekânın ötesine geçerek gelişen ekonomi şirketlerinin yöneticilerinin dünya bakış açısını ve işletme zihniyetlerini anlamayı kapsamaktadır. Bu ticari ve kültürel anlayışın kombinasyonun önemi yeni aktörler ortaya çıktıkça ve ekonomik etki daha fazla ülkeye, şirkete ve bireye yayıldıkça artmaktadır.

Afrika ve Yarının Yöneticileri

Eğilim: Afrika, önemli çok uluslu şirketler için gerçek bir ilgi pazarı haline gelmektedir. Kıta üzerinde iki tamamlayıcı güç çalışıyor: Çin ve Hindistan’ın hızla büyüyen ekonomileri, doğal kaynaklarının güvenilir tedarikini sağlamak için şiddetle Afrika’ya yatırım yapıyorlar ve bir kaç tüketici malları şirketi sonunda düşük gelirli ‘piramidin alt kesimi’ de dahil olmak üzere Afrika tüketici pazarının geniş potansiyelini anlamıştır. Bol doğal kaynakları, genç ve büyüyen nüfusu ve geniş yelpazede mallar ile hizmetlere dair filizlenen talep sayesinde Afrika yıllarca etkileyici ekonomik büyümenin keyfini sürmek için hazırdır.

Fırsat: Tüm Afrikalı yönetici neslini hazırlayacak koçlar, eğitimciler ve eğitmenlere ihtiyaç artacaktır. Afrika, gelişmekte olan işletmelerini çalıştırmak için binlerce alt ve orta seviye yöneticiye ihtiyaç duymaktadır, fakat yıllar süren politik istikrarsızlık ve eğitime yapılan yetersiz yatırım hemen hemen tüm sektörlerdeki yetkin yöneticilerin az olmasına yol açmıştır. Afrika’yı tamamen dünya ekonomisinin hakim eğilimi ile yüzleştirmenin zorluğuyla karşılaştıklarında hükümetleri ve işletmeleri destekleyebilecek koçlar için ilginç fırsatlar ortaya çıkacaktır.

Daralan Avrupa ve Koçluk & Politika Yapıcılar

Eğilim: Ulusal hükümetlerin küçülmesi ve Avrupa işçi pazarlarının gittikçe liberalleşmesi. Çıplak gerçek, işaretleri okuyabilenler için: Batı Avrupa ülkelerinin, son elli yıldır keyfini sürdükleri refah devletlerine ve şımartılmış pazarlara gücü yetmeyecektir. Bu acı bir savaş olacaktır fakat acımasız demografikler ve etkili borç krizi iki sonucu gösteriyor: Avrupa’daki birçok ulusal hükümetin erişimi ve sorumlulukları daralmaya devam edecek ve kısıtlayıcı işe alma yasaları eninde sonunda işe almadaki ve ekonomideki büyümeyi canlandırmak için gevşeyecektir. Bu değişiklikler Batı Avrupalılar ve hükümetleri arasında savaş sonrası sosyal sözleşmede ciddi bir değişikliğe damgasını vuracaktır.

Fırsat: Bu sosyoekonomik zorluklarla mücadele ederken Avrupalı politika yapıcıları desteklemek için koçlar ve teknik uzmanlar. Batı Avrupa’da işçi reformu, daha küçük hükümet ve ekonomik beklentilerde genel bir düşüş ciddi sosyal sonuçlara yol açacaktır ve Avrupa hükümetinin tüm seviyelerinde politikacılar ve politika yapıcılar üzerine ağır bir yük düşecektir: yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar üstü. Bu değişiklikler insanların hayatlarındaki yerini alırken yönetici koçluğu, eğitimi ve teknik destek için fırsatlar büyüyecektir.

Son Söz

Hayal gücü olan ve bir işe yönelen koçlar için daha birçok fırsatlar mevcuttur. Yukarıda anlatılan eğilimler ve fırsatlar, bugünkü iş hayatı ve politika başlıklarının yarının koçluk fırsatları için değerli ipuçları sunabileceğine dair bir hatırlatmadır. Heyecan verici ekonomik değişikliklerin olduğu ve yurtdışında çalışan yönetici koçları için zorluklar ve olasılıkların bulunduğu bir çağda yaşıyoruz.


[1] Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika

Bu makale Choice Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, Haziran 2012’de yayınlanmıştır.

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply