Akademi

Değişim, yepyeni bir çalışma tarzı, farklı işleyişler dolayısıyla bambaşka beceri setleri anlamına gelir. Tüm çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve farkındalıklarını arttırmaları gereken bu geçiş süreci aynı zamanda bilgi eksikliklerinin giderilmesini ya da bilgilerinin tazelenmesini de gerektirebilir. Bu durumda kurum, öncelikle değişim sürecini rahat yönetmek, konfor alanlarından çıkmak zorunda kalan çalışanlarının değişime uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve değişim algılarının farkına varmalarını sağlamak ihtiyacına girer.

RNA Akademi olarak amacımız; tüm kurum çalışanlarının farkındalık düzeyini arttırmak, merakla araştırmalarına yol açmak, eksik bilgileri tamamlamak ve farklı deneyimlerden faydalanmalarını sağlamaktır.

Eğitim

Seminer

Webinar

Atölye

Koçluk

Mentorluk

Sürekli değişen müşteri ihtiyaç ve talepleri, ekonomik faktörler ve teknolojik gelişmeler; kurumları değişmeye zorluyor. Bu değişimler şirket birleşmeleri, satın almalar, yeniden yapılanmalar, küçülmeler, kültürel değişimler ya da stratejik oluşumlar şeklinde yaşanabilir. Değişimi doğru yöneten şirketler, değişen dünyanın farklı dinamiklerine daha hızlı adapte olabiliyor.