Değişim Yönetimi Nedir?

Kurumların/Bireylerin/Toplumların bugünkü durumlarından, gelecekte olmayı arzu ettikleri duruma ulaşabilmelerini sağlayan yapısal süreç yönetimidir.

Sürekli değişen müşteri ihtiyaç ve talepleri, ekonomik faktörler ve teknolojik gelişmeler; kurumları değişmeye zorluyor. Bu değişimler şirket birleşmeleri, satın almalar, yeniden yapılanmalar, küçülmeler, kültürel değişimler ya da stratejik oluşumlar şeklinde yaşanabilir. Değişimi doğru yöneten şirketler, değişen dünyanın farklı dinamiklerine daha hızlı adapte olabiliyor.

 • 1

  Değişim Tasarımı

  Öyle bir dönem yaşıyoruz ki, hiç birşey net değil. Belirsiz, değişken, karmaşık bir ortam hüküm sürüyor. Kurumlar değişim kararları veriyor, adım atıyor. Her adım minik bir değişim aslında. Adımlar büyüdükçe daha planlı, daha sistemli yapısal yaklaşımlara ihtiyaç oluyor.

 • 2

  Kültürel Değişim

  Dünyanın yaşadığı değişime ayak uydurup organizasyonları adapte edebilmek, şirket algılarını yönetmek isteyen ekiplerin en büyük sorumluluklarından. Şirketin iş yapış tarzını, davranış kültürünü hem iç ve dış müşteri hem de paydaş nezdinde yönetmek, ancak insanlar kendi istekleriyle değişimi sahiplendiğinde gerçekleşir. Değişimi anlatmalısınız.

 • 3

  Perspektif Değişimi

  Değişime liderlik ederken, iç ve dış müşteride, paydaşlarda değişimin yarattığı algının yönetimine de odaklanmalı. Şirket içinde yaşanan değişimin etkilerinin nasıl algılanacağını yönetmek; hedeflerinize ulaşmayı, istikrarlı iletişim ile kazanımlarınızı korumayı ve pozitif perspektif oluşturmayı sağlar.