Değişim Yönetimi Nedir?

Değişim Yönetimi Profesyonelleri Derneği  (ACMP), “Değişim yönetimini, beklenen faydaları ve kurumsal hedeflere ulaşmak için bir bireyi veya grubu mevcut bir durumdan gelecekteki bir duruma geçirmek için bilgi, beceri, yetenek, metodoloji, süreç, araç ve tekniklerin uygulanması olarak tanımlar. Değişim yönetimi süreçleri, uygun şekilde uygulandığında, bir organizasyon içindeki bireylerin, organizasyonun hedeflerine ulaşması için değişim yoluyla verimli ve etkili bir şekilde geçiş yapmasını sağlar. Değişim yönetimi, genel değişim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve ideal olarak değişimin başlangıcında başlar.” olarak tanımlamıştır.

Kısaca, değişim yönetimi, her kurumun kendi kültürüne, ihtiyacına, sürecine ve amacına göre değişkenlik gösteren bir süreç uygulamasının ana toplamıdır ve kurumdan kuruma hatta departmandan departmana dahi değişiklik gösteren aşamaları kapsayabilir. İyi bir değişim yönetimi süreci için ise her kurumun ihtiyacı ve durumu yanısıra kendi içinde değişim yönetimi biriminin de bulunması, bu değişim yönetiminin iyi projelendirilmesi ve bu süreçte görev alacak çalışanların, özel bir eğitimden geçmesi ve/veya Değişim Yönetimi Profesyoneli olması şirketlerin başarılı bir değişim yönetimi sürecini geçirmesinin ana yapıtaşından biridir.

ACMP Standartlarına Göre Değişim Yönetiminin Ana Aşamaları

RNA-ACMP-Turkey-2

RNA, ACMP Türkiye Ana Sponsorudur.

Değişim Etkisinin ve Organizasyonel Hazırlığın Değerlendirilmesi

Bu aşamada genel olarak bir kurumun değişime hazır oluşu, değerleri  ve kültürünün değerlendirilmesi, kurumun ve bu değişim süreci içinde yer alacak ve etkilenecek  her bir departman, paydaş  ve bireyin analiz edildiği; kurumun ve çalışanların değişim için yeterli bilgi ve yeteneklerinin değerlendirilme sürecidir.  Tüm bu değerlendirmeler sonucunda nasıl bir değişim yönetimi sürecinin planlanacağı konusunda ilk hazırlık aşamasını kapsar.

Değişim Yönetimi Stratejisinin Formüle Edilmesi

Bu aşamada  değişim yönetimi sürecinde karşılaşılabilecek olan riskler, kurumun kaynakları , bu değişim projesi için olan ve toplamdaki bütçesi ve raporlama yapılır. (örn. Sponsorluk Stratejisinin Geliştirilmesi , Paydaş Etkileşim Stratejisi , Değişim Etkisi ve Hazırlık Stratejisi, Öğrenme ve Gelişim Stratejisi,Sürdürülebilirlik Stratejisi vb..) Değişim yönetimi planları, stratejisi  ve aşamalarının, paydaşlar, departmanlar ve organizasyonun kendi işleyişi  ile paylaşılıp bütünleştirilmesi aşamasıdır.

Değişim Yönetim Planının Geliştirilmesi

Değişim yönetimi stratejisinin uygulanmasında nasıl bir yol ve metodoloji ile gerçekleştirileceğinin ayrıntılı olarak planlandırıldığı aşamadır. Bu aşamada, hangi departmanların nasıl etkileneceği, kaynak planı, sponsorluk planı ve paydaş etkileşimi, iletişim ve öğrenme/gelişim planının yapılarak kapsamlı bir “değişim yönetimi planı” çıkarılmasını kapsar. Bu aşamada proje yönetimi ve değişim yönetimi entegrasyonu dahildir.

Değişim Yönetim Planının Yürütülmesi

Bu aşamada, tamamlanan  ayrıntılı analiz ve değerlendirmeler sonucunda yapılan Değişim Yönetimi Planı işleyişe geçirilerek, Değişim ve Dönüşüm Projesi başlatılır.  Bu süreçte değişime uyumlanma, değiştirilmek istenen  davranışların ve durumların gözlenmesi, raporlanması, performans yönetimi, sürdürülebilir ve sürekli gelişim odaklı bir kurum kültürü edinilmesi konusunda incelemeler ve raporlara yer verilerek değişimin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Değişim Yönetimi Çalışmasının Tamamlanması

Bu aşama değişim yönetimi projesinin son aşamasıdır, başta belirlenen adımlar ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, ne durumda olunduğu konusundaki analizler ve sonuçlara bakılır ve değişim sürecinin resmi olarak sonlandırılır.

RNA Değişim Yönetiminin Değişim Yönetimi Sürecindeki Rolü

RNA-Değişim-Yönetimi

Projelendirme süreçlerinizde ACMP standartlarının beş aşamasını temel alarak,  belirli bir metodolijyi tekrarlamak yerine, bir çok değişim metodolojisinden yararlanır ve Prosci, Adkar, EPAC vb. diğer bütün kabul görmüş uygulamaları kullanır.

RNA Değişim yönetimi olarak,  ACMP Türkiye ana sponsoru olmakla birlikte, hem değişim yönetimi sürecinin planlanmasında sizlere yardımcı oluyor hem de Değişim Yönetimi Profesyoneli olmak isteyenler için, ACMP tarafından  akredite olan ilk Türkçe eğitim veren dünyadaki ilk Türk Nitelikli Eğitim Sağlayıcısı (QEP) olarak Değişim Yönetimi Profesyoneli eğitimi veriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için  EPAC Çerçevesinde Organizasyonel Değişim Yönetimi Eğitimi sayfamızı ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Organizasyonel Değişim Kapasitesinin hem o kurumdaki her bireyi baz alan hem de tüm departmanlar zemininden oluştuğuna inanıyoruz ve yine ölçülebilir bir zemin sunarak spesifik bir değişim sürecinde değilseniz bile, genel Organizasyonel Değişim Kapasitesi Değerlendirmesi yapıyoruz. Günümüzde değişim – dönüşümün hayatın her yerinde ayrılmaz bir parça olarak “ her an ve her yerde” karşımıza çıkabileceğinin farkındalığıyla. İyi bir Değişim Yönetimi süreci ile birlikte Organizasyonel Değişim Kapasitesinin de kurumların uzun ömürlü olmasında önemli bir rol oynadığına inanıyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz.

Kaynak: Değişim Yönetimi Standardı, 2019 Association of Change Management Professionals® (ACMP®), Türkçe Standard.

Değişimi Birlikte Yönetelim!

Projelerimiz hakkında detaylı bilgi almak, referanslarımız hakkında konuşmak, şirketinizde başlayacak değişim projeleri için birlikte yol almak için bize yazın.