İnovasyon Kültürü Yaratmak İçin Değişim Yönetimi: Şirketinizi Geleceğe Hazırlayın

Latince ‘innovatus’ kelimesinden türemiş ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘yenileşim’ olarak açıklanan inovasyon sözcüğü geniş anlamıyla,  fikirlerin, ürünlerin veya hizmetlerin keşfedilmesi veya geliştirilmesidir. Bu, şirketlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde dünyadaki değişimlere adapte olmasını sağlar. İnovasyon, ayrıca şirketin rekabet avantajını artırabilir ve müşteri memnuniyetini artırarak şirketin büyümesine yardımcı olabilir. İnovasyon kültürü, bir organizasyonun yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayan bir iş kültürüdür. Şirket kültürünün, süreçlerinin, yapısının ve teknolojisinin içinde inovasyon, yeniliğe açıklık, yaratıcılık gibi değerlerin şekillendirdiği alt davranışlar ve pratikler yerleştirebilmek için değişim yönetimi ve kültürel transformasyon projelerinden faydalanmak gerekir.

RNA Değişim Yönetimi olarak inovatif şirketler yaratmak için yapılması gerekenlerden bir kısmını burada paylaşmak isteriz.

1-İnovasyon kültürü oluşturma

Şirketler, çalışanlarını inovasyona teşvik etmek ve yenilikçi fikirleri cesaretlendirmek için bir inovasyon kültürü yaratmalıdır. Ancak bu şekilde, şirket içinde yaratıcı düşünmeyi teşvik etmek, esnek çalışma ortamı sağlamak ve hata yapmaya izin vermek mümkün hale gelir. Şirketler, esnek ve hoşgörülü bir çalışma ortamı yaratarak çalışanların fikirlerini test etmelerine ve hatalarından öğrenmelerine olanak tanımalıdır. Özellikle liderlerin bu konuya desteği ve hataya hoşgörüyle yaklaşmaları hatta farklı uygulamaları, yeni iş yapış şekillerini deneme konusunda çalışanları cesaretlendirmeleri esastır. Bu noktada liderler yenilikçi fikirleri ve uygulamaları ödüllendirmek ve teşvik etmek  için ödüllendirme, takdir gibi yöntemler kullanabilirler.

2-Şirket içinde ilişki ve iletişimi güçlendirme

Şirketler, farklı departmanlar ve çalışanlar arasında işbirliğini teşvik ederek inovasyonu artırabilir. Bu, farklı bakış açılarından gelen fikirlerin bir araya getirilmesi ve yenilikçi çözümlerin bulunmasını sağlayabilir. Steven Johnson “İyi fikirler nereden gelir” (Where good ideas come from) isimli TED konuşmasıyla bizleri Londra’nın kahvehanelerinin “sıvı ağlarından” Charles Darwin’in uzun, yavaş önsezisine, günümüzün yüksek hızlı ağına götürerek aradaki bağlantıyı en güzel şekilde anlatıyor.

3-İnovasyon için kaynak ayırma

Şirketin inovasyona yatırım yapması, zaman, para ve insan kaynağı ayırması önemlidir. Büyük resimde, inovasyona yatırım yaparak, araştırma ve geliştirme çalışmalarına kaynak ayırarak veya inovasyonu teşvik eden bir bölüm veya ekibin kurulmasını sağlayarak inovasyonu artırılabilir. Ancak sadece çalışana yeni uygulama ya da yöntemleri denemesi için ekstra zaman vermek, şirkete maliyeti olmayacak ve deneme yanılma yapabileceği alanlarda ona ( çalışana ?) alan tanımak da kaynak ayırmak olarak nitelendirilebilir.

Bahsettiğimiz adımların her birinde şirket(,) değişimi yönetmek ve kurumun kültürünü bu değişime uyumlandırmak durumundadır. RNA Değişim Yönetimi olarak atılması gereken ilk adımın mutlaka şirket kültürünü değerlendirmek ve ölçümlemek olduğuna inanıyoruz. Barrett Kültürel Değerleme Testi ile şirketinizin şu andaki kültürünün inovatif ve esnek çalışmaya uygunluğunu görebilirsiniz. Hedeflediğiniz şirket ortamına ulaşmak için nasıl bir kültürel dönüşüm ve değişim yönetimi projesi çizmek gerektiğine karar vermek çok daha kolay olacaktır.

Kültürel dönüşüm ve inovasyon kültürü oluşturma konusunda bilgi almak ve RNA Değişim Yönetimi ile çalışmak için bizlere ulaşabilirsiniz.