Proje Evi

Toplumları ve kurumları insanlar oluşturur. Baskın kültürü yaratanlar da aslında orada yaşayan ve çalışan bireylerdir. Bir topluluğu ve topluluğun kültürünü değiştirmek, onu oluşturan insanların kendi istekleriyle o değişimi sahiplenip yaşamlarının içine almalarıyla mümkündür.

RNA Değişim Yönetimi Barrett Kültürel Değerlendirme araçlarını kullanmaktadır. Projenin başlangıç noktasını anlama ile verimini ölçme ve değerlendirme amaçlı olarak Kültür Değerlendirme Testi yapılır. Projelendirme testin sonuçları ve zaman, bütçe gibi kaynaklar göz önünde bulundurularak yapılır.

Çalıştığımız Alanlar

Kurumsal Değişim Yönetimi Projeleri

Kültürel Dönüşüm Projeleri

Çeşitlilik, Adalet, Kapsayıcılık ve Aidiyet (DEIB) Projeleridir.