Şirket Kültürünün Önemi: Şirketlerde Kültürel Dönüşüm Süreci Neden Özenle Yönetilmeli?

Şirket Kültürü Nedir?

Şirket kültürü, bir şirketin benimsediği değerler, normlar, inançlar, davranışlar ve iş yapış biçimleri gibi unsurların bütünüdür. Çalışanların şirkete ilişkin algısını, şirketin işleyiş biçimlerini, yönetim tarzını, iletişim biçimlerini ve işyeri atmosferini belirleyen bir faktördür. Şirket kültürünü, o şirketin kimliği ve karakteri olarak düşünebiliriz. Şirket kültürü, şirketin tarihinden, liderlik anlayışından, müşteriye bakış açısından ve şirketin hedeflerinden, insan kaynakları politikalarından, eğitim programlarından, performans ölçüm sistemlerinden ve çalışanların motivasyonunu artırmak için yapılan tüm çabalardan kök bulur.

Şirket kültürü, şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması ve sürdürülebilir bir iş yapısı oluşturması açısından son derece önemlidir. İyi bir şirket kültürü, çalışanların şirkete bağlılığını, iş memnuniyetini ve motivasyonunu artırarak şirketin performansını artırabilir. Aynı zamanda, şirket kültürü, şirketin itibarını, müşteri sadakatini ve şirketin işyerinde çeşitlilik ve kapsayıcılığı gibi sosyal konulara yaklaşımını da etkileyebilir.

 

Şirket Kültürünün Önemi

Şirket kültürü, bir şirketin kimliğini, karakterini ve itibarını şekillendirdiği için önemlidir. Ancak bu temel sebebin yanında başka faktörler de vardır. Öncelikle İyi bir şirket kültürü, çalışanların işlerinde mutlu olmalarına ve şirkete bağlılıklarının artmasına yardımcı olur. Çalışanların işyerindeki deneyimi, şirketin kültüründen güçlü bir şekilde etkilenir ve bu da çalışanların şirkete olan bağlılıklarını ve memnuniyetlerini ve motivasyonlarını artırır. Çalışanlar, şirketin değerlerine ve hedeflerine bağlı olduklarında daha iyi performans gösterirler. Dolayısıyla mali tablolarda olumlu yönde değişimler görünür.

Diğer taraftan kültür, şirketin itibarını etkileyen önemli bir faktördür. Şirket kültürü, şirketin değerlerini ve iş yapış biçimlerini yansıtır. İyi bir şirket kültürü, şirketin itibarını ve marka imajını artırır. Ayrıca şirketin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur. Çalışanların fikirlerini paylaşmalarına ve yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak tanır ve şirketi yenilikçi ve öncü bir konuma taşır.

 

Neden Kültürel Dönüşüme İhtiyaç Duyarız?

Şirketler değişen pazar koşullarına uyum sağlamak, müşteri tercihleri ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek, ürün ve hizmetlerini yeniden düzenlemek ya da müşteri memnuniyetini artırmak ve bu yüzden yeni strateji geliştirmek isteyebilirler. Diğer taraftan teknolojik gelişmeler, şirketlerin iş yapma şekillerini ve müşteri deneyimlerini değiştirebilir. Şirketlerin, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak ve iş yapış biçimlerini iyileştirmek için yeni teknolojileri benimsemeleri gerekebilir.  Büyümek ya da pazar paylarını artırmak isteyen şirketler satın alma ya da birleşme yoluyla bu hedeflerine ulaşmaya çalışabilirler. Bunların yanında değişen dünyanın şartları sebebiyle çalışanlar farklı taleplerde bulunabilirler. Çalışanlar, daha iyi çalışma koşulları, iş/yaşam dengesi, esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma gibi taleplerde bulunabilirler. Şirketler, çalışan memnuniyetini artırmak ve yetenekli çalışanları elde tutmak için bu talepleri karşılamak zorunda kalabilirler. Ancak bunu yaparken süreçlerini ve iş yapış şekillerini de değiştirmeleri gerekir.

Yukarıda tüm değişimler; strateji, teknoloji (dijital dönüşüm), yapı (satın alma, birleşme), çalışan talepleri (uzaktan ve esnek çalışma) ve süreç değişimleri şirkette çalışan insanların bu  değişimleri ne kadar kabul ettiği, uyumlandığı ve içselleştirdiği ile ilgilidir. Bazen bu değişimler şirketin kültürünün ve kültürün dayandığı değerlerin değişmesini gerektirir. Kültürel dönüşüm yaşanmadan, şirket yeni değerlerini benimsemeden başarıya ulaşmak mümkün olmaz.

 

Kültürel Dönüşüm Süreci neden Özenle Yönetilmeli?

Kültürel Dönüşüm, organizasyonun tüm bileşenleri ile iletişim halinde olunarak, adım adım ve stratejik bir şekilde yürütülmelidir. Başarısızlığın maliyeti şirketler için çok yüksektir.

İşletme başarısızlığı: Kültürel dönüşüm sürecinin başarısız olması, işletmenin başarısızlığına yol açabilir. Şirketin hedeflerine uygun stratejiler geliştirememek, müşterilerin beklentilerine uygun hizmet sunamamak, çalışan memnuniyetini sağlayamamak ve rekabet avantajını kaybetmek gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.

Çalışan memnuniyetsizliği: Kültürel dönüşüm süreci, çalışanların iş yapış biçimlerini değiştirmelerini gerektirebilir. Bu değişiklikler, bazı çalışanların iş tatminsizliğine yol açabilir. Çalışanların bu memnuniyetsizliği, performans düşüklüğüne, yüksek devir oranlarına ve düşük motivasyona yol açabilir.

Maliyet artışı: Kültürel dönüşüm süreci, organizasyonun iş yapış biçimlerinde değişiklikler yapması gerektirir. Bu değişiklikler, maliyetlerin artmasına neden olabilir. Yeni teknolojilerin alımı, personel eğitimi, işletme sistemlerinin güncellenmesi ve danışmanlık hizmetleri gibi unsurlar, organizasyonun maliyetlerini artırabilir.

İtibar kaybı: Kültürel dönüşüm sürecinin başarısız olması, organizasyonun itibarını zedeleyebilir. Müşteriler, organizasyonun hedeflerine uygun ürün ve hizmetler sunamaması nedeniyle organizasyona güvenlerini kaybedebilirler. Ayrıca, çalışanların memnuniyetsizliği, organizasyonun dış imajını da olumsuz yönde etkileyebilir.

 

Bu nedenlerden dolayı, kültürel dönüşüm sürecinin özenle yönetilmesi gereklidir. RNA Değişim Yönetimi kültürel dönüşüm projelerindeki deneyimi, ölçülebilir ve ölçeklenebilir projeler tasarlama yeteneği ve uzman ekibiyle şirketinize destek vermekten memnun olur. Ayrıca Barret Kültürel Değerlendirme araçlarıyla şirketinizin varolan kültürünü ve çalışanlarınızın arzuladığı değer ve davranışları da sizlere detaylı grafikler ve raporlarla sunabiliriz.